HVB Albagården

 

Albagården är ett mindre HVB-hem för ensamkommande barn med stödbehov (6 platser). Vår målgrupp är pojkar och flickor i åldern 14-18 år, både asylsökande och de med uppehållstillstånd.

Det kan handla om ungdomar som är i behov av en mindre kontext med hög struktur och personaltäthet, ofta i behov av kompletterande öppenvårdsinsatser.

Vi har till omfånget en liten verksamhet då vi tror att det är gynnsamt för de ungdomar som kommer att bo hos oss och ger oss förutsättningar att se och verka för varje barns bästa.

 

Om oss

  • Albagården skall genomsyras av hög kvalité i alla led med fokus på ungdomen. Vi vill kunna påverka och vara en del av ungdomens utveckling både som individ och mot de uppsatta mål som finns och uppkommer under tiden hos oss.
  • Vi utgår ifrån en helhetssyn kring ungdomen och har ett salutogent förhållningssätt som utgångspunkt. Vårt team består av socionom, behandlingspedagoger och lärare. I verksamheten finns bred kunskap och erfarenheter kring ensamkommande ungdomarnas livsvillkor och situation.
  • Vårt arbete och miljön/inredningen i verksamheten skall så långt det är möjligt utgå ifrån en hemmaliknande och familjär atmosfär. Verksamheten är belägen i ett villakvarter med promenadavstånd till centrala Lund, där varje ungdom har ett eget rum och flera gemensamma sällskapsytor. Det finns både grund- och gymnaiseskola i närområdet. 
  • Albagården har tillstånd från IVO och står under deras tillsyn. Vi har ett kvalitetsledningssystem som är utformat i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem SOSFS 2011:9. Detta innebär att verksamheten planerar, leder och utvärderar arbetet utifrån dessa föreskrifter.

Tillsynsrapport från IVO:

Vi har haft tillsyn från IVO under september månad. Rapporten är tillgänglig för läsning i bifogad pdf.

 tillsynsrapport-ivo.pdf